Foreningen / Medlemskab

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der har interesse i bevaringen af den brune bi. Du kan vise din støtte og opbakning til foreningen ved at melde dig ind.

 

Årligt kontingent

• Kr. 100,- for enkeltpersoner

• Kr. 500,- for foreninger o.lign.

 

Medlemskab tegnes ved at indbetale et beløb til foreningens konto via:

 

Netbank: regnr. 2470, kontonr. 4391 168 569

 

Husk, at det er vigtigt, at du samtidig med indbetalingen meddeler:

• dit fulde navn,

• bopælsadresse,

• telefonnummer og

• e-mailadresse,

således, at vi kan få dig registreret korrekt og har en adresse at melde nye aktiviteter ud på. Disse oplysning kan evt. tilgå foreningen pr. e-mail.

 

Er du allerede medlem af en anden biavlerforening, er vi også interesseret i at vide hvilken?

 

Støt arbejdet! — Bliv medlem.