— Vi arbejder for at bevare den oprindelige danske honningbi

Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) er en specialforening under Danmarks Biavlerforening, stiftet med det formål at bevare og udbrede den brune bi, samt kendskabet til bien. Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse i bevaringen af den brune bi.
 

Bevarelsen af den brune bi — hvorfor?

• Den brune bi er unik.
• Bevarelse af honningbiernes diversitet.
• Bevarelse af en genpulje.
• „Rio konventionen” fra 1992 om biologisk diversitet.
• Bevarelse af verdens truede dyr.
• Flertallet af biavlere støtter bevarelsen.
 
       
 

Der er brug for dig — vær med til at gøre en forskel.